Na het afronden van alle workshops en met medewerking van ruim 100 stakeholders konden wij aan de slag met het maken van het Connect Calling© programma.

Het programma zal bestaan uit drie delen:

  • Een uitgebreide reader met hierin alle course materials, achtergrond informatie en handige hints en tips op het gebied van verbinding maken met klanten.
  • Een online trainingsprogramma op het eigen Learning Management systeem van de klant, waarin de kernpunten van het gehele programma nogmaals de revue passeren.
  • Een online oefenomgeving met “live” situaties die mede door stakeholders zijn samengesteld om onbeperkt te kunnen oefenen en elkaar (peer coaching) van feedback te voorzien.

Alle – tijdens de workshops verkregen – input werd omgezet in “video scripts” die vervolgens werden gebruikt om acteurs (medewerkers en externe acteurs) voor te bereiden op de grote draaidag.

Deze draaidag, in samenwerking met Bureau Aardewerk, verliep vlekkeloos en leverde meer dan 150 verschillende situaties op waarmee de deelnemers zullen gaan oefenen. Het gaat hier om situaties uit de dagelijkse realiteit waarmee de deelnemers worstelen, waarover onduidelijkheid bestaat of waarin de klant normatief wil zijn.